Artikelen © Diana Vernooij 2007
terug naar Aandachtig en nieuwsgierig
Het Groene Licht, 2 april 2007

Reli-reizen over het web

4e column in de reeks Leven van religies
over interreligieuze ontmoeting en dialoog

Door ontmoetingen groei je, doe je inzichten op, zie je het eens van een andere kant, verander je. Het is zinvol als je praat met iemand met andere opvattingen of religie - mits jij en die ander bereid zijn om te luisteren en je te laten veranderen. Daarvoor moet je luisteren en van mens tot mens praten, over wat jou raakt en wat je die ander beroert en wat de religies daarin bieden. Bij mij versterkt het mijn eigen geloof, omdat je bevraagd wordt en weer weet waar het je om gaat. Het helpt om rare vooroordelen weg te nemen en originele vragen doen je achter je oor krabben.
Voor een artikel over vrijwilligerswerk (voor de komende Vorm & Leegte van april) interviewde ik Marianne, een vrouw die reisleider is bij de werkgroep Veelkleurige Religies Rotterdam. De werkgroep organiseert reli-reizen door Rotterdam. Excursies langs de gebedshuizen van verschillende religies. In april zijn er 5 excursies langs de gebedshuizen van de grote wereldreligies: Hindoeďsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam. De groep organiseert ook reizen op maat voor bedrijven, kerken, scholen. Marianne vertelde dat het erg goed loopt. In Amsterdam heb je een initiatief dat er een beetje op lijkt maar alleen op vrouwen is gericht. De Amsterdamse Vrouwengroep organiseert al jaren eens per maand een ontmoeting voor vrouwen in de omgeving van een van de religies: gebedshuis, moskee, kerk, synagoge. Je kunt je zo opgeven om een keer mee te doen.

In het land zijn er overal interreligieuze ontmoetingen en de agenda’s staan op internet. Ik surf over het net om te zien wat er allemaal aan te klikken valt. Er is een woud aan websites met een interreligieus karakter. De Stichting Interreligieuze Dialoog, is opgericht door docenten en studenten van de katholieke Radbouduniversiteit in Nijmegen. Op de site vooral veel verwijzingen naar interreligieus werken en boekjes over hoe dit soort ontmoetingen te organiseren. Deze club heeft weer een Interreligieuze Werkplaats opgericht met nieuws, agenda van bijeenkomsten en symposia. Je kunt je abonneren op een nieuwsbrief die je op de hoogte houdt van nieuws en activiteiten in de interreligieuze dialoog in Nederland (inmiddels 14.000 abonnees).
Dan kom ik op internet het Interreligieus Beraad tegen. Het is een samenwerking tussen een aantal religieuze organisaties en Raden voor Levensbeschouwing uit verschillende steden. Ik krijg niet goed zicht op wat voor verband dit nu is. Hun jaarlijkse beraadsdag op 10 maart 2007 heeft een wat curieus programma met workshops over hoogbegaafdheid, conflictoplossing, eenheidsbewustzijn, persoonlijke presentatie en gelukkig toch nog: verbindende dialoog. Erg autochtone namen ook allemaal.

Interreligieuze dialoog heet zo als je praat vanuit je levensovertuiging of religie – zonder daarover te preken. Ik ben christen, jij moslim, dan gaan wij een gesprek aan over onze overtuigingen en dagelijkse ervaringen. Zonder religieuze uitgangspositie geen interreligieuze dialoog. Marianne, de vrouw van Veelkleurige Religies Rotterdam, is moslima en lid van stichting Islam & Dialoog. Het is een groep actieve jonge islamieten die aan erg veel samenwerkingsprojecten deelneemt en ontmoetingen organiseert. Landelijk en plaatselijk zijn ze heel actief. Ze laten de veelzijdigheid van de islam en islamieten zien van mens tot mens. Broodnodig.

Diana Vernooij

terug naar: start
Dit is de site van Diana Vernooij