Inspirerend & gedegen

Ambities krijgen handen en voeten. Ontwikkeling gaat stapsgewijs - een voet gaat het eerst. Het kan linksom of rechtsom, zolang de neuzen dezelfde kant opstaan maakt dat niet uit.

Als je hun betrokkenheid en flexibliteit aanspreekt kun je alle betrokkenen meenemen. Wat vanzelfsprekend lijkt, roept dan nieuwsgierigheid op. Analyses en inzichten moeten praktisch worden gemaakt: van het strategische naar het tactische en het uitvoerende vlak. Tot het werkt. Of de omgekeerde vertaalslag moet gemaakt om te weten te komen waar de kink in de kabel zit en een waarachtige haalbare strategie in te kunnen zetten.

Ik heb filosofische antropologie gestudeerd, en ben afgestudeerd op de kenleer en deugdenleer van Thomas van Aquino. Ik studeerde posthbo bedrijfskunde, volgde verschillende trainingen en cursussen zoals coaching en kwaliteitsauditing.
Ik werkte als studiesecretaris, bureaumanager, intern organistie-adviseur bij respectievelijk de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, De Hoog ontwerp + onderzoek, en de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam. Ik was directeur van bezinningscentrum De Tiltenberg en manager bedrijfsbureau van de Bibliotheek Amstelveen.
Als coach heb ik kunstenaars, ondernemers en managers gecoacht bij het realiseren van hun ambities.

Ik werk sinds 2006 in de maatschappelijke opvang als manager bij dnoDoen, Maatschappelijke Opvang. Zes jaar werkte ik in de regio Noord-Kennemerland vanuit Alkmaar. Vanaf januari 2012 werk ik als manager voor de vestiging Kop van Noord-Holland, in Den Helder.

Ik schreef over management onder andere in het septembernummer van Tijdschrift voor Begeleidingskunde 2 (3), 2013, het artikel De stiltekracht van een manager.
Verder schreef ik onder andere:
Vrouwen zwaaien er niet langer de scepter, nakaarten over de sluiting van De Tiltenberg, 2003
Back to Business, sleutels voor vreugde in leven en werken, voordrachten training op ZIN, klooster voor zingeving en werk, Vught, 2005
Compassie met stress, een proeve van tonglenmeditatie. Artikel gepubliceerd in Herademing, tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek, themanummer Met ziel en zakelijkheid, 2006.
En verder natuurlijk alle overwegingen en artikelen in: artikelen .

terug naar: start
Dit is de site van Diana Vernooij