Artikelen © Diana Vernooij 2017
terug naar Artikelen

Ondersteuning bij het hevinden van zelfvertrouwen en kracht

Openingsspeech Nachtipvang en Doorstroomhuis - 15 maart 2017
Diana Vernooij

Beste mensen, welkom allemaal bij de officiële opening van de Nachtopvang en het Doorstroomhuis van de Kop van Noord-Holland.

Mijn naam is Diana Vernooij en ik ben hier als locatiemanager werkzaam omdat ik in mijn jeugd meegemaakt heb hoe een faillissement en de dood van een zusje een gezin volledig kan ontwrichten – terwijl ik tegelijk een normale jeugd heb gehad. Het heeft mij levenslang gefascineerd hoe mensen het kunnen redden als er zich rampen aandienen.

Ons gezin heeft het gered omdat mijn vader familie en vrienden had, die hem geld leenden om zijn eigen huisraad terug te kopen van de faillissementsverkoop en om zijn huur te betalen. Hij had mijn moeder die hem steunde en van een dubbeltje een kwartje wist te maken. Hij had genoeg zelfvertrouwen om weer hard aan de slag te gaan om een nieuw leven voor ons op te bouwen.

Maar wie dat niet hebben, dat ondersteunend netwerk, die financiële hulp en vooral dat zelfvertrouwen – die valt door de bodem van zijn bestaan. Wij hier van dnoDoen zijn er om deze mensen op te vangen en hen praktische hulp te bieden en bovenal ondersteuning bij het hervinden van hun zelfvertrouwen en kracht om weer aan de slag te kunnen gaan.

We hebben er onze begeleiding en opvang op ingericht. Afgestemd op wat iemand nodig heeft begeleiden me mensen, en zo nodig vangen we hen op in kamers in 9 woningen in de wijken van deze stad die we kunnen huren, of hier boven in het Doorstroomhuis óf, voor wie alleen een slaapplek wenst – hier beneden in de Nachtopvang.

De gemeente heeft ons de opdracht gegeven onze opvang uit te breiden en in te richten om een snelle doorstroom naar zelfstandigheid te bewerkstelligen. Voor de verbouwing zijn wij enorm gesteund door de gemeente en door Woningstichting Den Helder, eigenaar van dit pand, eigenaar van ons nieuwe kantoor en eigenaar van 8 van de 9 woningen van Begeleid Wonen. Daarnaast hebben vele fondsen ons gesteund met een bijdrage voor de inrichting, waarvan het Oranjefonds de grootste bijdrage leverde. Maar we hadden het niet gered als niet de samenleving van Den Helder, serviceclubs en kerken maar vooral heel veel bedrijven hier in Den Helder – als zij ons niet gesteund hadden met geld, gratis goederen of diensten of grote kortingen. Dank daarom aan de verschillende Ondernemersverenigingen in Den Helder, de Helderse Uitdaging én natuurlijk alle vrijwilligers die hun handjes uit de mouwen hebben gestoken bij het opknappen van dit prachtige pand. (...)

Ik nodig brassband Morefire en onze goede bekende Stanley uit de deur te openen van de Nachtopvang.