Artikelen © Diana Vernooij 2004

terug naar Artikelen

Hartstochtelijk aanwezig zijn

Boekrecensie

Na het wegvallen van het boeddhisme als bodem voor haar religieuze overtuiging overviel Catherine Ingram een depressie. Het leidde precies tot dat perspectief waarnaar zij altijd had gezocht: een ontwaakt bewustzijn en een hartstochtelijke levendigheid. In Hartstochtelijk aanwezig zijn vertelt zij haar verhaal.

Pure aanwezigheid nemen we, net als ademen, voor lief. We kijken eroverheen in onze zoektocht naar betekenis en bedoeling van het leven. 'Stop met zoeken' heet dan ook de allereerste paragraaf van het hartverwarmende boek van Catherine Ingram, Hartstochtelijk aanwezig zijn. Jarenlang ervaarde Ingram haar leven als een zoektocht en maakte zij deel uit van de groeiende spirituele beweging. Totdat, vrij plotseling, haar religieuze overtuigingen wegvielen. Het bracht haar eenzaamheid. Ze voelde zich geen deel meer van een boeddhistische spirituele traditie en dat was het laatste wat ze had gewild. Ze werd depressief en juist dat maakte haar ontvankelijk voor een nieuw perspectief. Tijdens haar depressie ontmoette zij Sri H.W.L. Poonjaji. Hij liet haar zien dat je, terwijl je ten volle actief bent en betrokken op je leven, je tegelijk vanuit het vredig middelpunt van je wezen kunt leven. Het bracht haar tot de essentie van wat ze altijd had nagestreefd: een hartstochtelijke levendigheid die in haarzelf rust. Dit bleek te vinden te zijn in een 'simpele verandering van waarneming', zoals zij dat zelf benoemt. In de plaats van de zoektocht naar betekenis, kreeg ze waardering voor het mysterie en verscheen er aan haar een ontwaakt bewustzijn, een blijvende stilte en doordringende aanwezigheid en liefde voor wat er is. Ingram noemt dit bewustzijn 'ontwaakt' omdat het, naar haar idee, ingeboren is en plotseling gewoon wakker wordt. Je geeft de hoop op dat iets van buitenaf ervoor zorgt dat je heel wordt. Wanneer je bekaf van inspanning die zoektocht opgeeft, ontdek je hoe vervullend het is om er gewoon te zijn. Je hoeft niets te bereiken, alles gebeurt al.

Primaire kwaliteiten
Ingram bestudeerde het ontwaakte bewustzijn van de Boeddha, Jezus, Rumi en alle momenten van ontwaakt bewustzijn bij wie zij ook ontmoette tijdens de door haar gegeven stilteretraites. In Hartstochtelijk aanwezig zijn beschrijft ze zeven primaire kwaliteiten van ontwaakt bewustzijn. Het zijn: stilte, tederheid, lichamelijkheid, waarachtigheid, onderscheidingsvermogen, vreugde en verwondering. Deze komen uit onze eigen ingeboren wijsheid en vormen een leidraad voor ons, beter dan welke filosofie ook. Haar boek is in zeven hoofdstukken verdeeld die alle over een van de primaire kwaliteiten gaan. Ieder hoofdstuk begint met een paragraaf over een vrouw, en haar innerlijke ervaringen met het thema van het hoofdstuk. Het geheel leest prettig en overtuigend. Met vele voorbeelden doorspekt zij haar betoog. Ze schildert als het ware het bestaan vanuit ontwaakt bewustzijn. Kracht van nu Ingram vertelt dat haar bewustzijn ontwaakte na een depressie. Iemand die eenzelfde soort proces heeft meegemaakt, er een boek over schreef en sessies organiseert is Eckhart Tolle. Twee jaar geleden verscheen zijn boek De kracht van het NU; gids voor spirituele verlichting. Het was een groot succes (nu verscheen reeds de 6e druk) en al snel volgde De kracht van NU in de praktijk van dezelfde auteur en dezelfde uitgever. De kracht van NU bestaat uit teksten, afgewisseld met vragen van luisteraars, die door Tolle uitvoerig worden beantwoord. Zowel Ingram als Tolle betogen deze waarheid: zoek jezelf niet in het verstand; er bestaat niets buiten het nu. Beiden nemen afstand van spirituele tradities. Ze benadrukken dat je nú je aanwezigheid kunt voelen, dat wil zeggen dat je nú de kracht van dit moment kunt voelen en de volheid van Zijn. Dit is voldoende voor een diepgaande transformatie naar vrede en vreugde in je bestaan. Sinds 1992 geeft Ingram stilteretraites en houdt zij bijeenkomsten die zij 'dharmadialogen' noemt, in Poonjaji's traditie. Haar dharmadialogen zijn interactieve discussies, afgewisseld met perioden van stilte. Het doel van deze aanpak is de aandacht op het aanwezige bewustzijn te richten en de gebruikelijke manier te doorzien waarop het denken daar onderuit probeert te komen. Je wordt uitgenodigd direct de staat van ontwaakt bewustzijn aan te nemen. (Onder aan het artikel staan de bijeenkomsten in Nederland vermeld.) Ook Eckhart Tolle houdt sessies of 'satsangs'. Hij komt op 23 en 24 april 2004 weer naar Amsterdam. De internetsite www.satsang.nl is een instructieve site over satsang en toont een lijst van leraren, waaronder Ingram en Tolle (en anderen die gepubliceerd hebben en satsang geven (bijv Andrew Cohen, Barry Long, Tony Packer). Satsang wordt beschreven als een directe weg zonder specifieke technieken en methoden. 'Het enige wat van belang is, is dat je het verlangen en de bereidheid hebt om te zien wie je werkelijk bent.' Als het al in een traditie staat is het die van Advaita Vedanta, waar ook de leraar van Ingram, Poonjaji, van stamt.
Vrouwelijke variant
Het is alsof Catherine Ingram de vrouwelijke variant op de aanpak van Tolle heeft neergezet. Beiden weten in heldere, simpele bewoordingen ons in contact te brengen met diepgaande spirituele waarheden. Beiden schrijven vertellenderwijs. Je ziet ze voor je in satsang. Terwijl Tolle confronteert en zijn toehoorders (en ons lezers) wakker schudt of gerust stelt, neemt Ingram ons bij de hand en voert ons de vrede van het ontwaakt bewustzijn binnen. Het verschil is dat haar taal ons wakkere bewustzijn oproept, waar die van Tolle meer betogend is en onze overtuiging aanspreekt. Ingrams boodschap gaat over wijsheid en die van Tolle over waarheid. Zo verschilt de wijze waarop ze iets als 'overgave' benaderen. Tolle wordt gevraagd: 'Als iemand ernstig ziek is en zijn of haar toestand volkomen aanvaardt en zich overgeeft aan die ziekte, geeft zo iemand daarmee dan niet de wil op om weer beter te worden?' Hij antwoordt: 'Als je je concentreert op dit moment en er niet mentaal etiketten op gaat plakken, wordt ziekte gereduceerd tot een van de volgende factoren: lichamelijke pijn, zwakte, ongemak of invaliditeit. Daar geef je je aan over - nu. Je geeft je niet over aan het idee van "ziekte".' Ingram schrijft: 'In de vreugde over schoonheid en het verdriet over verlies is er een voortdurende overgave aan de vrede die nooit door iets aangetast is geweest - de rust die daar aldoor is geweest, in iedere krankzinnige situatie in ons leven. Onze ervaring van het leven wordt er een van aanvaarden van alles wat zich ontvouwt, in plaats van het jagen op dingen of het wegduwen van wat zich aandient. Met andere woorden, onze ervaring van het leven wordt een overgave aan wat is. In die overgave bestaan geen gemiste kansen.' Catherine Ingram neemt haar lezers bij de hand en loopt met ze op in de richting van ontwaken. Mij verwarmt en overtuigt haar stijl. Het is een ontwaken met zachte hand.


Catherine Ingram, Hartstochtelijk aanwezig zijn; de essentie van ontwaken. Altamira-Becht 2003, € 14,90
Eckhart Tolle, De kracht van het NU; gids voor spirituele verlichting. Ankh-Hermes 2001, € 17,00

Informatie: website Catherine Ingram
e-mail: mailto:hi@recordmania.nl

terug naar voorpagina