Aandachtig & nieuwsgierig

Woorden voor de zoektocht
De zin van het leven is het leven. Al gaande de weg vind je de woorden die uitdrukken wat je hebt gevonden. Soms vind je ze nog niet.
Liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, wijsheid, vertrouwen - zijn de energieŽn waarmee ik iedere ochtend mijn dag begin. Ik roep ze op voor ik ga mediteren en voordat ik de dingen van de dag toelaat. Ik ontleen deze begrippen en energieen aan mijn beoefening van het Boeddhisme.
In augustus 2008 nam ik officieel toevlucht. Jarenlang mediteren, retraites volgen, lezen en schrijven deden me verlangen naar het uitspreken van de 5 voornemens bij Jotika Hermsen uit Amsterdam en Ven. Dhammananda uit Thailand.
In april 2009 werd ik tijdelijk gewijd tot samaneri (novice) in Songdhammakalyani Tempel bij Ven. Dhammananda in Thailand. Een interview met Dhammananda voor Vorm & Leegte, verdere informatie en foto's vind je hier.
Ik ben bij stichting Sangha Metta betrokken en volg ook retraites bij Gregory Kramer Insight Dialogue

Ziel in je tekst

Een goede tekst spreekt tot je verstand en raakt je hart. Woorden geven meer dan informatie: je toont je uniciteit en maakt nieuwsgierig.
Ben je geinteresseerd in lezingen die ik hield, in wat ik schreef voor BoeddhaMagazine (voorheen Vorm & Leegte), Michsjol, Herademing, Lover, Fier, en 4in1 klik hier voor lezingen en artikelen. En hier word je verbonden met de site van Boeddha Magazine kwartaalblad mens, boeddhisme, samenleving. Ik heb er zeven jaar lang de rubriek Forum & Leegte geschreven waar door de wol geverfde boeddhisten nadachten over maatschappelijke kwesties. Op dit moment heb ik de eerste interviews afgenomen voor de nieuwe rubriek Achtzaam op pad. Zie Artikelen.

Diepte in je bestaan

Soms heb je heldere energie en lef nodig in je leven om te voorschijn te komen, soms juist zachtheid en liefde om je angst te overwinnen.
Ik ga graag voor in Oecumenische Basisgemeente De Duif in Amsterdam. Dat doe ik al sinds 1992. Ieder jaar zijn er verkiezingen van 7 tot 10 voorgangers, en ik doe dit nu 20 jaar. Het blad Volzin schreef een mooi artikel over de Duif in januari 2013. Een aantal van mijn overwegingen vind je hier. In het jaar 2007 schreef ik een column in Het Groene Licht, het 'kerkblad' van de Duifgemeenschap. Hier vind je de verschillende columns van Leven van religies.

terug naar: start
Dit is de site van Diana Vernooij